Període de matriculació curs 2017-2018

Entre el 12 i el 16 de juny del 2017 s’obre el període de matriculació a les escoles d’infantil i primària. Cal portar dues fotografies, mida carnet, dels nens i l’original i fotocòpia del llibre de vacunes. Si voleu, per agilitzar el tràmit, també podeu portar plens els documents adjunts.

Us esperem!!!!

Autorització d’imatge

Autorització recollida d’alumnat

Autorització sortida per Tiana

Carta Compromís

Cessió de dades a l’AMPA

Cessió de dades al servei de menjador

Dades personals

Fitxa en cas d’al·lergies