Continguts curriculars Infantil

Aquí trobareu un resum dels continguts que es treballen als diferents nivells d’Infantil a la nostra escola. Si cliqueu als enllaços podreu consultar-los:

ContingutsP3

ContingutsP4

ContingutsP5