Autoritzacions

Hi ha diverses situacions en què és necessari que els alumnes portin una autorització de la família a l’escola: per fer sortides escolars, prendre un medicament, sortir sol de l’escola…

Per tal de facilitar que es pugui portar el document necessari sempre que calgui aquí teniu a disposició diferents documents d’autorització:

  • Medicaments. Cal presentar aquesta autorització acompanyada de la recepta o informe mèdic en els casos excepcionals en què calgui que els alumnes prenguin un medicament dins de l’horari escolar.
  • Recollida dels alumnes per part de terceres persones. Aquest document cal emplenar-lo i lliurar-lo una sola vegada per curs acadèmic per tal d’autoritzar a una persona que no sigui el pare/mare/tutor de l’alumne a què el reculli.
  • Sortida de l’escola sol/a. Aquest document cal emplenar-lo i que l’alumne el lliuri a la seva tutora.
  • Sortides escolars. Quan hi ha una sortida escolar prevista la tutora reparteix entre els alumnes aquest document amb la informació complerta per tal que les famílies el signin i els alumnes el retornin a la tutora. En el cas que extravieu el document original podeu utilitzar la part de baix d’aquest document per a presentar l’autorització a la tutora.