Projectes

A l’Escola Lola Anglada portem a terme diferents projectes educatius complementaris:

Biblioteca d’aula

L’escola ha vist necessari implatar la biblioteca d’aula i així ho ha fet. Aqesta iniciativa pretén motivar l’alumnat a llegir les obres a partir d’un treball valoratiu, que inclueix la valoració del titol, l’observació de les il·lustracions i la búsqueda de la informació, cadascú al seu nivell. És evident que cada una d’aquestes activitat tindrà un més gran predomini en un o d’altre nivell. L’ojectiu de la lectura en aquesta primera fase senzillament és la lectura per plaer, el gust per la lectura. En una fase més elevada implica l’adquisició de la competència lectora per a la correcta comprensió de l’expressió escrita.

Biblioteca de centre

Un dels objectius principals de l’educació és aconseguir que els alumnes adquireixin una plena competència lectora, junt amb el gust i l’interès per la lectura com a element d’informació, de formació i de gaudi, per esdevenir autèntiques persones lectores. Creiem que els centres educatius han de facilitar les eines i promoure les actituds que permetin a l’alumnat aprendre al llarg de tota la seva vida, desenvolupar el pensament crític, utilitzar de manera eficaç la informació en qualsevol suport i format per esdevenir ciutadans i ciutadanes cultes i responsables. En aquest moment estem renovant la nostra biblioteca de centre per adequar-la a la nostra línia d’escola i d’enfocament educatiu. A més, un cop acabada la remodelació, la biblioteca del centre estarà oberta també al poble.

Per a saber-ne més, aquí teniu l’enllaç.  PROJECTE DE BIBLIOTECA

Participem al Premi Ensenyament 2017 de la Fundació Cercle d’Economia. Premi Ensenyament 2017 Fundació cercle d’economia

Informe direcció per presentar el projecte al premi abans esmentat.

Consell dels infants

Consell dels instants a Ràdio TianaLa creació del Consell dels Infants neix de l’interès de l’Ajuntament de Tiana per obrir un espai de participació infantil per als ciutadans més joves del poble. L’objectiu és incorporar‐los en la vida pública a través de la seva mirada, coneixent què pensen i descobrint allò que els amoïna. Es vol que els infants de la vila desenvolupin diferents habilitats com l’empatia, el diàleg, l’esperit crític, la capacitat de participació en els assumptes públics… En aquest projecte hi participen alumnes l’escola Tiziana, de l’Institut de Tiana i alumnes de Cicle Superior de la nostra escola.

al bloc del Consell : http://infantstiana.blogspot.com

Escola formadora

Un dels projectes del nostre centre està orientat a la pràctica de nous professionals que estan en fase de formació a les universitats; col·laborem amb universitats catalanes i alemanyes. Intentem que els professors en pràctiques visquin la seva experiència entre nosaltres d’una manera positiva i que se sentin recolzats per tot l’equip docent del centre.
També col·laborem amb Cicles Formatius de diferents instituts i branques formatives.

Escola verda

Boc'n rollEl projecte Escoles Verdes és una iniciativa dels Departaments de Medi Ambient i Educació en el que s’integren aquelles escoles que han elaborat un Pla i unes accions per tal d’afavorir una bona actitud davant el medi ambient. Nosaltres hem rebut un distintiu certificant el compromís per desenvolupar un pla d’actuacions vinculat amb l’educació ambiental i de respecte vers l’entorn més proper. Així doncs, un dels propòsits és la participació activa del centre en projectes de millora ambiental, arribant a esdevenir un motor de la sostenibilitat a escala local. Aquest curs ens hem proposat reduir els residus que es generen en els esmorzars de l’alumnat; és per això que hem apostat pels Boc’n roll com a embolcall dels esmorzars dels nostres alumnes.

Padrins de lectura

Padrins de lecturaEls participants en aquest projecte són els alumnes de P5 (Educació Infantil) i 5è (Educació Primària). Els objectius són:

  • Reforçar/potenciar la lectura en l’alumnat.
  • Intercanviar un moment de plaer per la lectura de llibres.
  • Mantenir una bona actitud davant la lectura.
  • Establir relacions d’ajuda i col·laboració entre infants d’edats diferents.
  • Aprendre a ser responsables, a organitzar-se.

Projecte internivells i interdisciplinar estètic

Projecte internivells i interdisciplinar estèticSabem que el pati de la nostra escola té moltes parets interessants PER omplir. Aquest any hem pensat en pintar el pati d‘Infantil. Hem creat una comissió de mestres que juntament amb els alumnes d’Infantil i de Cicle Superior de Primària estan transformant l’espai i millorant-lo. Aquest projecte és a llarg termini i tenim molta empenta per a seguir millorant l’estètica de la nostra escola.

Reforç

A l’escola es porta a terme un Servei Educatiu de Reforç, impulsat per l’Ajuntament de Tiana i gestionat per professionals de la Fundació Pere Tarrés. L’objectiu d’aquest servei és ajudar als infants en els diferents aprenentatges i a saber organitzar les diferents tasques acadèmiques que han de realitzar. Aquest Reforç es fa fora de l’horari lectiu i el porten a terme alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior.