Activitats extraescolars

L’AMPA de l’Escola Lola Angalda organitza les activitats extraescolars. A continuació detallem quines són, actualment, les activitats que s’ofereixen:

 • Acadèmia d’anglès migdia (International House)
 • Acollida matinal
 • Bàsquet
 • Canguratge curt
 • Dansa i expressió
 • Espai d’estudi migdia
 • Espai d’estudi tarda
 • Fut-bàsquet
 • Futbol sala
 • Hip hop
 • Joc conduït
 • Karate
 • Let’s play in English (ludoteca en Anglès migdia)
 • Patinatge en línia
 • Piscina
 • Plàstica
 • Robòtica migdia
 • Roda d’esports
 • Teatre
 • Xinès migdia

Les activitats segons les edats dels nens i nenes

A continuació us mostrem un quadre on es relacionen les diferents activitats segons el curs dels vostres fills i filles:

 Activitats/Curs P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t
Acadèmia anglès migdia X X X X X X X X
Acollida matinal X X X X X X X X X
Bàsquet X X X X X X
Canguratge curt X X X X X X X X X
Dansa i expresió X X X
Espia estudi migdia X X X X
Espai estudi tarda X X X X
Fut-bàsquet X X X
Futbol sala X X X X X X
Hip Hop X X X X X X
Joc conduit X X X
Karate X X X X X X
Let’s play en English X X X X X X X X
Patinatge en línia X X X X X X X
Piscina X X X X X X X X X
Plàstica X X X X
Robòtica X X X X X X
Roda d’esports X X X
Teatre X X X X X X X
Xinès X X X X X X

Horari de les activitats

 • Les activitats extraescolars que es realitzen en horari de tarda, tenen un horari de 16.15h a 18h, i inclouen el temps del berenar.
 • Al migdia, les activitats extraescolars es realitzen dins de l’horari de menjador (entre les 12.15h i les 14.45h).
 • Al matí l’Acollida matinal està oberta de 7.45h a 8.45h.

Calendari d’activitats

El calendari de les diferents activitats és el següent:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Acadèmia anglès migdia (P4,1r,3r, 5è) Acadèmia anglès migdia (P5,2n,4rt, 6è) Acadèmia anglès migdia (P4, r,3r, 5è) Acadèmia anglès migdia (P5,2n, 4rt, 6è) Xinès
Acollida matinal Acollida matinal Acollida matinal  Acollida matinal  Acollida matinal
 Futbol Sala   Bàsquet  Futbol Sala   Bàsquet
Joc conduït i canguratge curt Joc conduït i canguratge curt Joc conduït i canguratge curt Joc conduït i canguratge curt Joc conduït i canguratge curt
Fut-bàsquet Fut-bàsquet Dansa i expresió
Espai estudi migdia i tarda Espai estudi migdia i tarda Espai estudi migdia i tarda Espai estudi migdia i tarda Espai estudi migdia i tarda
Karate Hip- Hop 1 (1r,2n,3r) Karate Hip- Hop 2 (1r,2n,3r)
Lets play in English Lets play in English Lets play in English Lets play in English Lets play in English
 Piscina (1r, 2n, 3r) Piscina (4t, 5è, 6è) Piscina (P5) Piscina (P4)  Piscina (P3)
 Plàstica Teatre 1 (P5 i 1r) Robòtica Patinatge en línia Teatre 2 (2n-6è)
Roda d’esports Roda d’esports

 

Preus, inscripcions i altres informacions

Per obtenir més detall sobre cadascuna de les activitats i conèixer-ne els preus podeu adreçar-vos a la web de l’AMPA. Si necessiteu qualsevol aclariment o altres informacions que no estiguin aquí detallades podeu adreçar-vos a la comissió d’extraescolars de l’AMPA.