Servei de menjador

Euma ServeisEl servei de menjador de l’Escola Lola Anglada l’ofereix l’empresa Euma Serveis, amb la Maria Cortés al capdavant.

Euma Serveis ofereix un servei de cuina natural i casolana d’acord amb la dieta mediterrània que es realitza a les instal·lacions de l’escola. Els objectius del servei són:

  • Oferir i fomentar el consum d’una dieta equilibrada, saludable i de qualitat, aportant els nutrients necessaris per a l’activitat diària dels infants.
  • Vetllar per a què els alumnes gaudeixin plenament de l’estona del menjador.
  • Donar als alumnes un espai per descansar, esplaiar-se i promoure l’adquisició d’hàbits, valors i actituds positives.

Durant l’estona del lleure es proposen activitats mitjançant una metodologia activa i dinàmica, facilitant l’acceptació de les mateixes com un projecte de grup.

Tots els alumnes del centre poden fer ús del Servei de Menjador fix o esporàdic. En cas d’absència o retard caldrà avisar el més avisat possible.

Les dades de contacte del servei de menjador són:

Adreça electrònica: eumaserveis@hotmail.com

Telèfon: 93 395 38 73