L’AMPA

Logo-AMPA-Lola AngladaL’Associació de Mares i Pares és la forma més eficaç que tenen els pares i mares d’organitzar-se dins del centre escolar.

Les funcions principals d’una Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) són:

 1. Dóna suport a pares i mares, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del centre en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies.
 2. Promou la participació dels pares a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del centre.
 3. És un espai de reflexió que permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.
 4. És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
 5. Participa en la pressa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representant al consell escolar de centre.
 6. Orienta als pares en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un centre educatiu sostingut amb fons públics.
 7. Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.

La Junta de l’AMPA està formada per:

 • President: Josep Maria Ibern Galilea.
 • Secretària: Vicky Agustí Vallés.
 • Tresorer: Daniel Ferrer Orti.
 • Coordinadora de vocals de curs: Vicky Agustí Vallés.
 • Vocal: Meritxell Calabia Bellido.
 • Vocal: Mónica Sánchez.
 • Vocal: Josep Núñez Prat.
 • Vocal: Anna Gabara Antón.

Dades de contacte

Adreça electrònica: info@ampalolaanglada.cat

Pàgina web: http://www.ampalolaanglada.cat

Twitter: @ampalolanglada

Instagram: @ampalolanglada